Obchodní podmínky

Obecné

Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem. Vzájemné právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Provozovatelem služby a internetových stránek je:
Pavel Zelinger
IČO: 03060080
Tuklatská 2091/1
100 00 Praha 10
číslo účtu: 1281688028/3030
v sídle není provozovna

Provozovna: Mistrovská 28/183, 108 00 Praha 10 - www.pradelna-zehleni.cz
Pondělí 10:00 - 21:00
Úterý 15:00 - 21:00
Středa 10:00 - 21:00
Čtvrtek 15:00 - 21:00
Pátek 10:00 - 21:00
Sobota ZAVŘENO
Neděle 10:00 - 21:00

Zákazníkem je každý, kdo učiní řádnou objednávku jedním popsaných způsobů:

Takto doručená objednávka je provozovatelem považována za platný a závazný návrh smlouvy o dílo, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky provozovatelem, případně dodáním a převzetím objednané služby zákazníkem.

Provozovatel může objednávku zrušit či nepřijmout v případech, že není korektně a úplně vyplněný kontakt na zákazníka. V těchto případech se provozovatel bude snažit zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení. Provozovatel taktéž může objednávku nepřijmout z důvodu logistických problémů a objednání nevhodného termínu, času, či místa mimo území hlavního města Prahy.

Zákazník může objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, pokud služba nebyla poskytnuta. V ostatních případech bude provozovatel požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Dodací a platební podmínky

Dodací podmínky - smluvní, zpravidla však do 72 hodin od přijetí prádla do našich rukou. K předání prádla dochází po předchozí domluvě a odsouhlasení data, času a místa.
Platba - hotově při převzetí, popřípadě u stálých zákazníků, či firem bankovním převodem.

Nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v nabídce jsou smluvní a aktuálnost cen na internetových stránkách www.zehleni-prani.cz garantujeme.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu, nebo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti řádně nezaplatil za závazně objednané služby.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává zákazníkem zadané osobní údaje s jeho souhlasem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány, pouze za plněním objednávky. Pokud zákazník požaduje informace, které údaje jsou o něm uchovány, změnu těchto údajů, či smazání, požádá tak na e-mailu info@zehleni-prani.cz.

Reklamační řád

Vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí občanským zákoníkem číslo 40/1964 S. ve znění pozdějších předpisů.
  • provozovatel odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, poškozením, či zničením věci, kterou převzal od zákazníka
  • zjevné vady je zákazník povinen reklamovat při převzetí splněné objednávky. Při pozdější reklamaci je zákazník povinen prokázat vznik závady na straně provozovatele
  • provozovatel nepřebírá odpovědnost za oděvy bez etikety se symboly pro čištění a žehlení
  • odstranitelné vady (např. chybějící knoflík, rozpáraný šev) odstraní provozovatel na vlastní náklady v co nejkratším čase
  • škodu nahrazuje provozovatel v penězích na základě kupního dokladu dodaném zákazníkem, popřípadě dle odborného posouzení provozovatelem, obvykle však dle poškozené věci a její běžné hodnotě. Přihlíží se k jejímu stáří a opotřebení.
  • zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, může se obrátit na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz/cs. Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

© 2017 zehleni-prani.cz